چادر نماز

چادر نماز نوعی از چادر ها با پارچه رنگی است که عموما دوخته شده خریداری می‌شود. طرح ها و گل های آن معمولا بسیار ریز انتخاب می شوند یا رنگ های آن در ترکیب با یکدیگر طرحی کلی را به نمایش می‌گذارند. در هنگام تهییه چادر نماز به اندازه و طول قد آن توجه داشته باشید، علاوه بر اینکه فضای نسبتا راحتی برای شما در داخل خود داشته باشد که دست و پا گیر نباشد.