چادر مشکی

چادر مشکی انواع مختلفی دارد که هر کسی با توجه به سلیقه و نوع کاربر آن چادر از آن استفاده می‌کند. چادرهای مشکی اساسا برای بیرون از فضای داخل منزل طراحی شده اند. و متناسب با محل استفاده آن انواع مختلفی دارند. بانوان ایرانی عمدتا از چادر مشکی ساده در پوشش روزمره خود استفاده می‌کنند.