چادر عربی

چادر عربی انواعی از چادر های پوشیده است که بیشتر برای خانم های چادری که می خواهند در حین کار پوشیده و در عین حال راحت باشند، استفاده می شود. چادر عربی دارای دو آستین می‌باشد و از جلو بسته است. همین امر باعث می‌شود استفاده از چادر عربی برای بانوان در فعالیت های روزمره در محل کار یا تحصیل خود با محدودیت های کمتری مواجه شوند.