مانتو مجلسی

مانتو مجلسی به اندازه ای در دوخت و جزئيات مورد توجه قرار گرفته که می توان در مجلس ها و مهمانی های حتی رسمی هم از آن استفاده کرد. این مانتو ها به اندازه ای با سبکی متفاوت نسبت به باقی مانتو ها تهییه شده اند که شاید استفاده از آنها برای کاربرد روزانه چندان مناسب به نظر نرسد. مانتو های مجلسی به واسطه ذوق و خلاقیت سازندگان آنها به این صورت تمام عیار طراحی می‌شوند و شاید دسترسی به همه ی آنها به سادگی مسیر نباشد. به همین دلیل این بخش از وب سایت شی بای احتمالا بسیار به کارتان خواهد آمد.