مانتو بلند

مانتو بلند در مدل های بسیار مختلفی تولید و عذضه می شود که وجه مشترک همگی آنها بلندی نسبی قد آنها در مقایسه با سایر مانتو هاست. با وجود اینکه مدل های متعددی از مانتو امروزه مورد استفاده زنان و دختران قرار می‌گیرد، این مانتو ها که البته درازای مناسبی در اندازه آستین ها و قد خود دارند، میتواندد انتظارات گروهی از خانم ها را که به دنبال این گونه مانتو ها هستند را به خوبی و به طور کامل برآورده کنند. وب سایت شی بای بزرگترین مجموعه مانتو بلند را در این چند صفحه جمع آوری نموده است.