ساق دست

ساق دست یکی دیگر از اجزای پوشدنی های زنان است که در فضاهای متفاوتی قابلیت استفاده شدن را دارد. ساق های دست متفاوتی با رنگ ها، مدل ها ، جزئیات و طراحی های مختلفی وجود دارند که می توانید در این بخش از وب سایت شی بای به آنها دسترسی داشته باشید.