طرح خطیبی 9 متری

قیمت: 36،000 تومان
اطلاعات فروشگاه
اطلاعات محصول

طرح خطیبی ۶ متری و ۹متری چله ابریشم گل ابریشم و نخ مرینوس ۳۰رنگ ۴۰ رج تبریز ۶متری یک جفت : ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۹متری یک جفت :۳۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان