چادر مشکی قاجاری کریستال
چادر مشکی قاجاری کریستال

چادر مشکی قاجاری کریستال

قیمت: اطلاع از طریق تماس

این محصول متعلق به پوشاک اسلامی حیاء می باشد

اطلاعات فروشگاه

برای خرید این محصول
کلیک کنید


اطلاعات محصول

چادر مشکی قاجاری کریستال با جنس پارچه:حریر اسود-سوپر کن کن-حریر کریستال است و قابل خریداری از پوشاک اسلامی حیا است


گروه چادر مشکی
جنس حریر

برای مشاهده همه "چادر" های
موجود کلیک کنیدبرای مشاهده همه محصولات فروشگاه
"پوشاک اسلامی حیاء" کلیک کنید